Podpora verejnej nabíjacej infraštruktúry

Ukážka cenových ponúk

Dotácie na nabíjacie stanice pre mestá a obce: Všetko, čo potrebujete vedieť

Ministerstvo hospodárstva SR postupne spúšta výzvy na podporu vybudovania verejných nabíjacích staníc, ktorých príjímatelia môžu byť mestá a firmy. Výstavba musí byť zrealizovaná najneskôr do roku 2026 a nabíjacia infraštruktúra musí spĺňať podmienky definované vo výzvach.

Výzva pre mestá je určená pre okresné mestá, mestá v sídle VÚC, VÚC, nimi zriadené organizácie. Hlavným cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility jednoducho nie je možný. Historicky ide už o tretiu dotačnú schému na podporu budovania verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice vo vašom meste či obci vám môže priniesť viacero nepriamych benefitov. Týmto krokom otvorene ukážete, že idete s dobou, podporíte rozvoj udržateľnej dopravy, znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu životného prostredia, a taktiež prilákate nových návštevníkov, ktorí počas výletu či zastávky na nabíjacej stanici môžu podporiť lokálne služby a obchody.

Ukážka cenových ponúk na nabíjacie stanice

Ukážkové príklady a informácie z cenových ponúk slovenských realizátorov nabíjacej infraštruktúry, ktoré slúžia len na ilustráciu. Konkrétne cenové ponuky pre vaše potreby sa budú líšiť v závislosti od viacerých parametrov – napríklad od toho, či bude potrebné vybudovať elektrickú prípojku alebo rozširovať rezervovanú kapacitu.  Nižšie uvedené informácie slúžia len na základnú orientáciu, aby ste vedeli, čo približne očakávať.

Čo by ste mali vedieť?

Celková agenda súvisiaca s inžinieringom, projektovou činnosťou a administratívou pri záujem o vybudovanie nabíjacej stanice môže byť komplikovaná. Vybrané spoločnosti z tohto segmentu preto zvyknú ponúkať komplexné riešenie pre realizáciu tohto zámeru. To znamená, že nepredávajú len samotnú nabíjaciu stanicu a jej inštaláciu, ale aj všetko okolo toho – od naprojektovania až po vybudovanie miesta pre nabíjanie.

Na aktuálnu dotačnú schému sa slovenské spoločnosti z oblasti nabíjania pripravovali už dlhší čas. Navyše množstvo z nich sa už podieľalo na realizáciách v rámci predošlých dotácií na nabíjacie stanice pre obce a mestá. Typicky majú pripravené “balíčky riešení”, ktoré sú nacenené presne tak, aby spĺňali rozmedzie dotačnej podpory. Tieto balíčky spravidla obsahujú: 

 • prípravu projektu
 • predprípravu
 • dodávku zariadení
 • inštaláciu
 • správu nabíjacích bodov
 • pomoc s nastavením cenotvorby

Okrem ceny stanice, riadiacej jednotky a elektromera je potrebné počítať s cenami pre natiahnutie káblov a prípravu parkovacieho miesta spolu s horizontálnym a vertikálnym značením ktorá sa pohybuje priemerne v prostredí miest a obcí a ich budov od 750 € s DPH pre parkovacie AC miesto a od 2000 € pre DC miesto. Pri cene predprípravy a inštalácie veľa závisí aj od počtu inštalovaných nabíjačiek na parkovisku, keďže pri výkopových prácach sú značné fixné náklady, je dobré myslieť a budovať v jednom čase viacero nových nabíjacích staníc aj keď nebude možno ich využívanie veľké v úvode.

Nižšie uvedené ceny pre realizáciu nabíjacej stanice sú orientačné! Výsledná cenová ponuka bude vždy upravená na mieru vašim požiadavkám, potrebám a cenovým možnostiam.

Cenová ponuka AC stanica

 • Riadiaca jednotka správy nabíjacích staníc – 744 €
 • Inteligentný elektromer – 422 €
 • Stanica podľa výberu:
  • AC – Wallbox (na stenu) – 936 € (1 konektor) až 1860 € (2 konektory)
  • AC – stojan – 2280 € (2 konektory)

Cenová ponuka DC stanica

 • Riadiaca jednotka správy nabíjacích staníc – 744 €
 • Inteligentný elektromer – 422 €
 • Stanica podľa výberu:
  • DC Wallbox 30kW – od 11 400 €

  • DC Wallbox 60kW – od 20 400 €

  • DC stojan 90kW – 33 000 €

  • DC 120kW – od 34 200 €

  • DC 150kW – od 36 000 €

Minimálne technické špecifikácie

Projekty, ktoré nespĺňajú minimálne technické požiadavky, sú v rámci výzvy považované za neoprávnené. To znamená, že nemôže dôjsť k ich schváleniu a sú automaticky vyradené.

Nabíjací bod sa nachádza na mieste alebo v priestoroch prístupných širokej verejnosti, bez ohľadu na to, či sa takáto infraštruktúra nachádza na verejnom alebo súkromnom pozemku, bez ohľadu na to, či sa uplatňujú obmedzenia alebo podmienky z hľadiska prístupu na dané miesto alebo do daných priestorov a bez ohľadu na platné podmienky využívania danej infraštruktúry.

 • AC – konektor Typ 2 (norma IEC 62196), variant zásuvka, nabíjací kábel alebo ich kombinácia
 • DC – konektor CCS2 (norma IEC 62196-3), variant nabíjací kábel
 • AC ≥ 11 kW
 • DC ≥ 50 kW, min. 800V

Nabíjací HUB je sústava viacerých nabíjacích staníc určených na nabíjanie elektrických vozidiel na jednom mieste spravidla riadená jedným energetickým manažmentom

V prípade nabíjacieho HUB-u nesmie byť výstupný výkon ktoréhokoľvek nabíjacieho bodu v akomkoľvek okamihu využívania nabíjacieho HUB-u pri paralelnom nabíjaní nižší ako 5,5 kW.

 • Nabíjací bod musí byť pripojený na e-roaming.
 • E-roaming je je výmena údajov a platieb medzi prevádzkovateľom nabíjacieho bodu alebo čerpacieho miesta a poskytovateľom služieb mobility, od ktorého koncový používateľ kupuje nabíjaciu službu.
 • Nabíjací bod ihneď po spustení musí byť prepojený na niektorú z medzinárodných e-roamingových platforiem (napr. Hubject, Gireve).
 • Zabezpečenie e-roamingu musí byť minimálne v rozsahu trvalého prepojenia na taký počet EMSP ktorí kumulatívne poskytujú službu mobility minimálne nad 100 nabíjacími bodmi na Slovensku a 10 000 nabíjacími bodmi v zahraničí. Splnenie tejto podmienky sa preukáže čestným vyhlásením poskytnutým zo strany týchto poskytovateľov služieb mobility
 • Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom na kreditné a debetné platobné karty s trvalou dostupnosťou a možnosťou autentifikovať sa a uhradiť cenu za nabíjanie, považuje sa podmienka e-roamingu za splnenú.
Nabíjacia sanica musí spĺňať inimálne jednu z možností:

 • Autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov (napr. QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta);
 • Platobný terminál na kreditné a debetné platobné karty.

Komunikácia s back-end systémom Protokol OCPP 1.6-J s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie pripojeným zabezpečeným internetovým pripojením na back-end cez WebSocket protokol.

Vyhradené parkovacie miesto prislúchajúce k nabíjaciemu bodu s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle usmernenia, ktoré vydá vyhlasovateľ tejto výzvy.

Správa o využívaní nabíjacieho bodu musí obsahovať informácie o nabíjacom bode a jeho využívaní za príslušný kalendárny rok, t. j. spotrebu elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemernú spotreba na jedno nabitie, priemernú dĺžku jedného nabíjacieho cyklu, preukázanie min. 2 funkčných e-roamingových nabíjaní do 6 mesiacov od uvedenia nabíjacieho bodu do prevádzky zaslaním výpisu z back-end systému prevádzkovateľa nabíjacieho bodu s uvedením čísla nabíjacej karty e-roamingového klienta, dátumu a času nabíjania, spotrebovanej energie, mena e-roamingového partnera a názvu e-roamingovej platformy.

Implementácia oboch štandardných platobných spôsobov:

 • tzv. ad-hoc platba – nabíjacia služba zakúpená́ koncovým používateľom bez potreby jeho registrácie, uzavretia písomnej dohody alebo nadviazania dlhodobejšieho obchodného vzťahu s prevádzkovateľom daného nabíjacieho bodu nad rámec samotného nákupu služby (nediskriminačný prístup)
 • zmluvná platba (tzv. membership platba) – platba za nabíjaciu službu od koncového používateľa poskytovateľovi služieb mobility na základe zmluvy medzi koncovým používateľom a poskytovateľom služieb mobility.

Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom na kreditné a debetné platobné karty, považuje sa podmienka za splnenú.

 • Ihneď po spustení prijímateľ poskytne informácie o GPS súradniciach umiestnenia nabíjacieho bodu ako aj adresy, v rozsahu ako je formálne stanovená (ulica, číslo, mesto, PSČ), názov prevádzkovateľa nabíjacieho bodu, ID nabíjacieho bodu spôsob autentifikácie a možnosti platby, kontaktný telefón na technickú podporu.
 • Prevádzkovateľ verejnej nabíjacej stanice je povinný synchronizovať a následne udržiavať aktuálne informácie o lokalitách, staniciach a ich konektoroch na verejnej mape nabíjacích staníc. Na synchronizáciu použije verejne dostupné API od prevádzkovateľa mapy, zabezpečené autentifikáciou použitím prihlasovacích údajov pridelených MH SR. V rámci informácií o lokalitách je povinný synchronizovať a aktualizovať ich otváracie hodiny v týždňových intervaloch spolu s cenníkom nabíjacích služieb pre všetky dostupné možnosti nabíjania. Súčasťou informácií o konektoroch by mal byť ich aktuálny stav, typ konektora, maximálny výkon a dostupné spôsoby nabíjania, pričom tieto je prevádzkovateľ povinný aktualizovať okamžite, alebo najneskôr 10 minút po zmene ich stavu

Chcete mať istotu, že vaša žiadosť bude spĺňať požiadavky a bude mať šancu na úspešné posúdenie?

Môžete využiť priamo konzultačné služby overených dodávateľov riešení zo segmentu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Slovenské firmy sú pri využívaní dotácií na verejné nabíjacie stanice pripravené podať pomocnú ruku v každom smere.

Prehľad firiem nabíjacej infraštruktúry (členovia SEVA):

ABB

ejoin

Ekoenergetyka

Elmark Plus

Ermafa

EV-GP (LED Group)

GreenWay

ChargeUp

IFT

Legrand

OMV

Plus Energia

SEAK

Shell Recharge

Schneider Electric

Siemens

SSE

ZSE Drive

Wallbox

Potrebujete poradiť?

Nenašli ste informáciu, ktorú hľadáte? Potrebujete poradiť so špecifickým prípadom? Spojte sa s nami a my vám poradíme alebo vás nasmerujeme na správny kontakt.